روشهای  پرورش خلاقیت در دانش آموزان ابتدائی

   یکی از مسایلی که از دیر باز ذهن اندیشمندان ، روان شناسان و دانشمندان علوم انسانی را به خود مشغول نموده است چگونگی رشد و پرورش خلاقیت و ابتکار عمل در دانش آموزان ، نوجوانان و جوانان می باشد اصولاً یکی از شاخصهای رشد و ارتقای علمی در هر کشوری شکوفایی و تجلی خلاقیت و ابتکار عمل به عنوان زیر ساخت آن جامعه می باشد .
جوامعی که بتوانند خلاقیت نسل جوان را احیاء و شکوفا سازند از میزان قابل توجه توسعه ، رشد و شکوفایی علمی برخوردار خواهند شد و بالعکس به هر میزان که خلاقیت پرورش و تعالی نیابد رکود علمی ، صنعتی و فرهنگی را باید برای آن جامعه انتظار داشت در این مقاله که به قلمی روان به رشته تحریر در آمده است ، روش های کاربردی پرورش خلاقیت در دانش آموزان تبیین شده است و برای این که به نتایج کاربردی و علمی دست یابیم ، راهکارها با شماره گذاری از یکدیگر تفکیک شده اند


۱- تقویت حسن اعتماد به نفس و خودباوری در دانش آموزان
۲- اهمیت جدی به امر آموزش ابتکار عمل و خلاقیت
۳- بهره مندی از آرای روان شناسان و جامعه شناسان در چگونگی پرورش دانش آموزی خلاق
۴- ترتیب دادن سخنرانی برای شخصیت های خلاق دانش آموز .
۵- ترغیب و تشویق دانش آموزان به حدس زدن
۶- بهره گیری از روش فعال در تدریس دانش آموزان
۷- دادن فرصت برای بیان احساسات مثبت و منفی به دانش آموز .
۸- طراحی و ابداع سئوالات محرک و چالش انگیز .
۹- پرهیز از عجله و شتاب در تقویت خلاقیت دانش آموزان .
۱۰- برگزاری مسابقات سراسری با مضامین پرورش خلاقیت در دانش آموزان
۱۱- پرهیز از تمسخر ، تهدید ، شرمنده کردن و تنبیه
۱۲- توجه به تفاوتهای فردی دانش آموزان
۱۳- پرهیز از تحمیل یک الگوی خاص
۱۴- فراهم کردن فرصت ، جهت یادگیری خود انگیز و ارزیابی آن
۱۵- دادن فرصت به دانش آموز جهت طرح سوالات غیر معمول و بحث انگیز
۱۶- تشویق و معرفی دانش آموزان موفق و خلاق
۱۷- تعلیم و ملکه نمودن اصل « خواستن توانستن است » به دانش آموزان
۱۸- تشویق دانش آموزان به رقابت با دانش آموزان خلاق
۱۹- پرورش انتقاد سازنده ، نه فقط انتقاد کردن
۲۰- هدایت دانش آموزان به دخل و تصرف در مسائل و مفاهیم
۲۱- پرورش توانایی پذیرش مفاهیم جدید .
۲۲- تدوین کتاب هایی با مضامین پرورش خلاقیت برای دانش آموزان
۲۳- مربیان تعلیم خلاقیت باید سوال کنندگان خوبی باشند تا پاسخ دهندگان خوب
۲۴- تهیه فیلمهایی با مضامین پرورش ابتکار عمل برای دانش آموزان
۲۵- تأسیس مجمع دانش آموزان مبتکر و خلاق

منبع:تبیان

+ نوشته شده توسط امیدی در یکشنبه هفدهم بهمن ۱۳۸۹ و ساعت 11:53 |